مقدمه رداستون

رداستون، معادل الکتریسیته در ماین کرافت است. با رداستون می توان سازه های عظیم و خلاقانه ای همانند کامپیوتر ها یا کارخانجات و... بسازید ؛ البتّه قبل از هرچیزی لازم است مقدمات آن را نیز بدانید.

سری آموزش های ایران کرافت، کمک بسیاری را به شما در موضوع رداستون خواهد داد و شما را با نحوه ی ساخت سازه ها و درک رداستون همراهی خواهد کرد.

رداستون

رداستون یک بلاک Ore می باشد که در اعماق زمین و با معدن کاوی یافت می شود، زمانی که شما آنرا با کلنگ به اصطلاح Mine می کنید، به شما تعدادی Redstone Dust می دهد که با آن می توان مدارهای رداستونی ساخت.

اصول های مقدماتی رداستون

رداستون یعنی "قدرت" ! شما می توانید رداستون را به عنوان الکتریسیته در نظر بگیرید، از یک منبع (Power Source) قدرت می گیرد، با Redstone Dust ها منتقل می شود و در نهایت به یک آیتم/بلاک میرسد، آیتم/بلاک هایـی که با متصل شدن رداستون، از خود واکنش نشان می دهند.(در طول این سری آموزشی، از Redstone Lamps برای مثال آوردن و آموزش استفاده خواهد شد.)

منابع انرژی (Power Sources)

این موارد شامل آیتم/بلاک هایی می شوند که جریان رداستون را روشن می کنند؛ همانند Redstone Torch یا Redstone Block ها و... .

بلاک های پاسخگو (Powered Blocks)

در طول این سری آموزشی، ما از Powered Blocks به عنوان "بلاک های پاسخگو "یاد خواهیم کرد. برخی از بلاک ها می توانند فعّال شوند، این اتفاق زمانی رخ می دهد که خود بلاک یک منبع انرژی باشد ویا به یک منبع انرژی دیگر متصل شود؛ برای مثال اگر شما یک دکمه (Button) را فشار دهید، 2 بلاک (برای مثال Redstone Lamps) فعال خواهند شد.

فعال کردن بلاک ها

زمانی که یک بلاک فعّال می شود، می تواند بلاک(های) کناری خود را نیز فعال کند، بلاک هایی که از این طریق فعال می شوند خودشان فعّال نشده اند، بلکه بلاک کناری آنهارا فعّال کرده است.

دستگاه ها

این یک اصطلاح هست که ما برای چیزهایی که توسط رداستون فعال می شوند، می گوییم.

برای مثال : روشن شدن یک لامپ، باز شدن دَر، منفجر شدن TNT<--ادامه در قسمت بعد-->